Szkolenia BHP
E-learning

 • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych
 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees
 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych
 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employees
 • Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół
 • Szkolenie okresowe dla nauczycieli
 • Szkolenie okresowe dla służby medycznej
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Methodology of conducting workplace training
 • Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych
 • Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych
 • A initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
 • Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno – biurowych
 • A initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employees
 • Szkolenie wstępne dla pracowników inżynieryjno – technicznych
 • A initial HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees
 • Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)
 • Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

Pełnoprawna forma szkolenia BHP, zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Zamów szkolenie

Zamów szkolenie już dziś. Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt

Dlaczego warto

Dlaczego warto
  Dlaczego e-learning
 • Jest to znacznie mniej kosztowna forma nauki niż tradycyjne szkolenie.
 • Pracodawca nie ponosi kosztów wynajmu sali wykładowej, trenerów, dojazdów itd.
 • Użyte multimedia znacznie podwyższają zaangażowanie uczestnika, czyniąc szkolenie bardziej efektywnym.
 • Brak dezorganizacji pracy – nie wymaga konsolidacji pracowników w jednym miejscu w określonym czasie, a ponadto umożliwia szkolenie dużych grup osób jednocześnie.
 • Pozwala w sposób najbardziej efektywny wykorzystać czas przeznaczony na szkolenie.

Dla kogo
  Dlaczego e-learning
 • Dla każdego pracodawcy oraz dla wszystkich grup pracowników umysłowych. Zgodnie § 14.2 i §15.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) szkolenie okresowe odbywają
  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, (służby medyczne, nauczyciele, dyrektorzy szkół) których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla osób kierujących pracownikami jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dana osoba po uzyskaniu kwalifikacji może przeprowadzać instruktaż wstępny, stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • Szkolenie okresowe osób wymienionych powyżej powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 • Szkolenia wstępne są przeznaczone jako pomoc w przeprowadzaniu instruktarzu ogólnego i stanowiskowego w ramach, którego pracownik zostaje zapoznany m.in. z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych lub w regulaminach pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Co zyskasz?

Już teraz możesz odbyć szkolenie podróżując pociągiem, w biurze lub pijąc kawę w kawiarni, w Polsce lub za granicą, w dowolnym miejscu i czasie. Warunkiem jest tylko dostęp do Internetu.

Oferta

Negocjuj cenę!
Istnieje możliwość negocjacji ceny oraz zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez BHP-WEGAAN zarówno w formie stacjonarnej jak i internetowej.
Aby to zrobić wypełnij formularz kontaktowy bądź zadzwoń .

Kurs
Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employees
Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół
Szkolenie okresowe dla nauczycieli
Szkolenie okresowe dla służby medycznej
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Methodology of conducting workplace training
Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych
Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych
A initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno – biurowych
A initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employees
Szkolenie wstępne dla pracowników inżynieryjno – technicznych
A initial HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees
Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)
Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

Kontakt

BHP Wegaan
Pakosławska 36/3, 51-126 Wrocław
Wioleta Ślugaj – 506 251 555
Estera Grzelaczyk – 722 369 969
www.bhp-wegaan.pl
e-mail: bhp@bhp-wegaan.pl