Szkolenia BHP
E-learning

 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych
 • Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół
 • Szkolenie okresowe dla nauczycieli
 • Szkolenie okresowe dla służby medycznej
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno – biurowych – materiały dydaktyczne
 • Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych – materiały dydaktyczne

Pełnoprawna forma szkolenia BHP, zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Zamów szkolenie

Zamów szkolenie już dziś. Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt

Dlaczego warto

Dlaczego warto
  Dlaczego e-learning
 • Jest to znacznie mniej kosztowna forma nauki niż tradycyjne szkolenie.
 • Pracodawca nie ponosi kosztów wynajmu sali wykładowej, trenerów, dojazdów itd.
 • Użyte multimedia znacznie podwyższają zaangażowanie uczestnika, czyniąc szkolenie bardziej efektywnym.
 • Brak dezorganizacji pracy – nie wymaga konsolidacji pracowników w jednym miejscu w określonym czasie, a ponadto umożliwia szkolenie dużych grup osób jednocześnie.
 • Pozwala w sposób najbardziej efektywny wykorzystać czas przeznaczony na szkolenie.

Dla kogo
  Dlaczego e-learning
 • Dla każdego pracodawcy oraz dla wszystkich grup pracowników umysłowych. Zgodnie § 14.2 i §15.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) szkolenie okresowe odbywają
  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, (służby medyczne, nauczyciele, dyrektorzy szkół) których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla osób kierujących pracownikami jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dana osoba po uzyskaniu kwalifikacji może przeprowadzać instruktaż wstępny, stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • Szkolenie okresowe osób wymienionych powyżej powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 • Szkolenia wstępne są przeznaczone jako pomoc w przeprowadzaniu instruktarzu ogólnego i stanowiskowego w ramach, którego pracownik zostaje zapoznany m.in. z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych lub w regulaminach pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Co zyskasz?

Już teraz możesz odbyć szkolenie podróżując pociągiem, w biurze lub pijąc kawę w kawiarni, w Polsce lub za granicą, w dowolnym miejscu i czasie. Warunkiem jest tylko dostęp do Internetu.

Oferta

Negocjuj cenę!
Istnieje możliwość negocjacji ceny oraz zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez BHP-WEGAAN zarówno w formie stacjonarnej jak i internetowej.
Aby to zrobić wypełnij formularz kontaktowy bądź zadzwoń .

Kurs Cena
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 85.00 zł
Szkolenie okresowe dla pracownikówinżynieryjno – technicznych 55.00 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych 35.00 zł
Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół 35.00 zł
Szkolenie okresowe dla nauczycieli 35.00 zł
Szkolenie okresowe dla służby medycznej 35.00 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 55.00 zł
Szkolenie wstępne 20.00 zł

Kontakt

BHP Wegaan
Sołtysowicka 62A, 51-168 Wrocław
Wioleta Ślugaj – 506 251 555
Estera Grabowska – 722 369 969
www.bhp-wegaan.pl
e-mail: bhp@bhp-wegaan.pl